Rapport från årsmötet

Lördagen den 13 februari hade Örebro AIK sitt årsmöte. Som vanligt handlade årsmötet mest om formaliteter. Några saker att notera:

  • Till ny ordförande i klubben valdes Andreas Wendin
  • Johan Lindskog valdes in som ny medlem i styrelsen
  • Medlemsavgifterna fastställdes till 300 kr för ordinarie medlem, 400 kr för familjemedlem samt 100 kr för supportermedlem, vilket är samma avgifter som tidigare.

Efter mötet bjöds alla närvarande på sopplunch samt specialdesignad Örebro AIK-tårta.

Andreas Wendin

Copyright Örebro AIK 2009