Info om hallkort Tybblelundshallen

Det är snart dags att flytta in intervallpassen till Tybblelundshallen (se träningskalendern) och som medlem i Örebro AIK kan ni köpa hallkort till subventionerat pris (400kr rabatt). Detta gäller endaste för halv- och helårskort. Det finns även kvartal, klippkort 10ggr och endagskort. Örebro Aik är en friidrottsförening i Örebro kommun. Endast en subvention/familjemedlemskap.

http://www.sportadmin.se/hemsida/sida/?ID=21989

Rent praktiskt så säger ni att ni är medlem i Örebro AIK i kassan och de kollar av mot en medlemslista som de får tillhanda med jämna mellanrum. Det innebär att ni kan bli nekade subvention om ni precis nyss betalt in medlemsavgiften till Örebro AIK. Räkna i så fall med några dagars förskjutning på grund av administrativa skäl.

Vi vill också poängera att detta är en förmån som erbjuds på grund av att vi har en god ekonomi i klubben och det är tack vare alla som bidrar genom engagemang, drivkraft och kunskap. Särskilt tack till alla som hjälpt till som funktionärer under året! 

Ha nu en bra inomhussäsong och ladda på inför 2016!

\Styrelsen 

 

Copyright Örebro AIK 2009