Resultat: Greta Ingberg

1,2 km
Tid Tid netto Plac. Lopp Plats Datum
0:09:02 12 Kilsbergsleden Örebro 2017-11-04

Copyright Örebro AIK 2009