Historik

Sammanställt av Tony Larsson.

I hävderna finner man ett par förvirrade uppgifter om klubbens tillkomst. En tidningsnotis från den 16/11 1964 berättar om den nybildade gångklubben Örebro AIK. Klubben skall hålla till vid Trängen och skall börja sin verksamhet med gymnastik på Markbackens fritidsgård den 18/11. Det finns dock motstridiga uppgifter angående datum för klubbens bildande. Protokollet som är fört vid bildandet av Örebros nya gångklubb är daterat 22/11 1964. Vilket datum som är det rätt spelar kanske inte så stor roll, årtalet är tvivels utan 1964.

Tittar man i gamla papper så märks det att gångsporten dominerar, det dröjer ända fram till 1972 innan löpningen på allvar gör intrång i verksamheten. Förutom gång och löpning har föreningen haft skidor, orientering, bordtennis, basket och innebandy på programmet under årens lopp.

Den första styrelsen bestod av ordf. Fritz Schreiber, v. Ordf. Yngve Åhlén, sekr. Rune Lindkvist, kassör Kurt Ohlander, Morgan Almstedt och Rolf Augustsson. Observera det faktum att Morgan är "still going strong" i klubben!

Fritz Schreiber får dock anses vara den som klubben har att tacka sin tillkomst för. Fritz hade i sin ungdom varit aktiv som gångare i Tyskland och hamnade i Örebro på trettio-talet. Han hade som följd av ett fackligt och socialistiskt intresse tvingats fly undan Hitlerregimen. Vid tiden för sin pensionering startade han med gång för kvarterets unga och detta blev sedermera Örebro AIK. Fritz filosofi var att det var viktigare med kamratskap och gemenskap före placeringar och resultat, alla skulle kunna vara med, oavsettt ålder och förmåga. Fritz erövrade guld i gång så sent som vid veteran-VM 1975, då i en ålder av 79 år! Fritz gick bort 86 år gammal 1982.

Några intressanta årtal i klubbens historia
*1964 springer/går en samling entusiaster från Örebro till Mogetorp. Efter loppet samlas de deltagare som är villiga att bilda en ny idrottsklubb. Örebro AIK och Kilsbergsleden har således samma födelsedatum!

*1966 så går det första officiella Kilsbergsleden. 29 löpare sprang 23 km från Trängen till Mogetorp. Segrare i premiärloppet var Peder Malm KFUM på tiden 1.40.35. Detta år får gälla som det första för kronologin kring loppet.

*1967 väcks ett förslag om ett Närkeslopp, 25 km på Lidingövis men förslaget blir nedlagt (tänk vad nära att ett storlopp hade kunnat skapats).

*1968 får klubben en klubbdräkt: vita byxor och blå tröja. Klubbmärket "Örebro-symbolen" med ÖAIK vågrätt i ö:et skapas också. Detta år nämns Kilsbergsleden för första gången i ett styrelseprotokoll. Det rapporteras om en lyckad tävling och önskemål om en fortsättning.

*1969 var det första gången som damer deltog i Kilsbergsleden.

*1970 finns det uppgifter om att en gångare från Örebro AIK vid en tävling i Västerås visat dåligt uppförande och dessutom rivet sönder nummerlappen när han diskvalificerades. Styrelsen ersatte dock nummerlappen! Detta år var start och mål på Kilsbergsleden förlagd till Trängen.

*1972 tar Postverket fram en särskild poststämpel för Kilsbergsleden. Föreningen arrangerar detta år ban-SM i gång på Eyravallen. Styrelsen skickar ett brev till kommunstyrelsen om ett bidrag på 4.000 kr för SM-supé och musikkår. Örebro AIK:s ungdomar missköter sig på ett träningsläger i Askersund, Närkes Gångförbund klagar (det var inte alltid bättre förr).

*1973 så går Kilsbergsleden för första gången i Karlslundsskogen.

*1974 så får föreningen en ny klubblokal i Varberga föreningsgård. Årsmötet hålls detta år på resturang Freden. Supé och dans till "Harrys Gäng". Kostnaden är 10 kr per person.

*1977 uppmärksammas Gisela Bladh i tidningarna när hon av arrangörerna av Norasjön Runt nekas starta för att hon är kvinna.

*1978 är det första gången som Kilsbergsleden har en fullständig klassindelning. Det här loppet blir utsatt för sabotage genom att snittslar flyttades och pilar vändes fel. Resultatet blev att folk sprang åt alla håll och kanter.

*1983 så lägger föreningen ett anbud på 22.000 kr för en fastighet i Runnaby (Runnaby Kvarnväg 3), taxeringsvärde 50.000 kr. Affären blir ej av, troligen p.g.a. att föreningen ej får byggnadslov för tillbyggnad.

*1984 får klubben en egen klubbstuga i Karlsund efter många år i kappsäck. Gång- och löpsektionerna slås samman, vilket kan ses som det slutliga nederlaget för gångsporten i klubben.

*1985 kommer första upplagan av tidningen Fortlöpande ut, redaktör var Anders Gezelius. Tidningen får utdelningsbevis nr 14257 av Kungliga Patent och Registreringsverket. Från det året arrangeras Allehandajoggen endast en gång per år. Örebro AIK inlämnar en motion till NFIF:s årsmöte. Örebro AIK anser att damer skall erbjudas samma klassindelning som herrarna har på tävlingar.

*1986 arrangeras Cajsa Warg-loppet för första gången, då med cirka 800 deltagare.

*1987 arrangeras den första tävlingen på Milseribanan då under namnet Blå Bergen-loppet. Banan sprangs ett respektive två varv. Intressant är att notera att redan ett par år innan så löptes ett Blå Bergen-lopp. Då med start från Karlsund via Frösvidal och Mattsa med mål i Ånnaboda.

*1988 arrangerar ÖAIK och Röda Korset välgörenhetsloppet Sport AID med flera tusen deltagare.

*1989 är ett rekordår för Cajsa Warg-loppet med 1500 deltagare. Start och mål i Gustavsvik. I slutet på åttio-talet har föreningen över 200 medlemmar, vilket är rekord. Man skall dock komma ihåg att föreningen då har en livaktig innebandysektion med ett femtiotal medlemmar. 17/1 invigs klubbstugan efter ombyggnaden. Ombyggnaden har utförts av klubbmedlemmar med Agne Wallin i spetsen.

*1990 är det första året som föreningen har ett abonnemang i Friidrottshallen för inomhusträning. Ricknes sport är med som delarrangör av årets milserietävlingar (24 st). Ekonomin är mycket ansträngd i föreningen, styrelsen går ut med en vädjan till alla medlemmar att låna ut 300 kr var till föreningen.

*1991 är ekonomin fortfarande dålig. Styrelsen tecknar personlig borgen för ett banklån på 15.000 kr. Innebandyn lämnar Örebro AIK och bildar en egen förening.

*1994 stryks föreningen som medlem i Svenska Gångförbundet. Triathlon tas upp på programmet. Klubben blir medlem i Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbund under vilket triathlon sorterar.

*1995 är det vädermässigt värsta året hittills i Kilsbergsledens historia. 4 decimeter nysnö, fullt snöfall under loppet. Innan starten går funktionärer och skottar de olika banorna. Tävlingsklassen löper tre varv på 5-km:s spåret.

*1997 flyttas Cajsa Warg-loppet, från att ha varit ett stadslopp, till en uppskattad bana i Oset. Klubbstugan råkar ut för en brand. De materiella skadorna är små, däremot kraftiga rökskador.

*1998 är sista året som Cajsa Warg-loppet arrangeras, endast drygt 100 deltagare.

*1999 får klubben en egen hemsida med adressen www.orebroaik.t.se med nättidningen Hört & Löpt.

*2000 läggs Allehandajoggen ned p.g.a bristande intresse från Närkes Allehanda.

*2001 ansöker klubben hos svenska friidrottsförbundet om att få arrangera terräng-SM i Karlslundsskogen. Ansökan avslås.

*2002 skickas ny ansökan om att tillsammans med IF Spartacus få arrangera terräng-SM i Ånnaboda. Ansökan beviljas och Örebro AIK och Spartacus utses till arrangörer av SM 2004.

*2003 arrangerar Örebro AIK och Spartacus terräng-DM i Ånnaboda som genrep inför SM.

*2004 arrangerar Örebro AIK och Spartacus terräng-SM i Ånnaboda, arrangemanget är en stor succé.

*2005 arrangeras Örebro Halvmarathon med två varv på milserie banan för att se om det finns intresse.

*2015 Klubben når som mest 518 medlemmar innan årets slut.

Några tävlingar som klubben varit arrangör av
Mogetorpsmarschen, Närkestrampen, Markbacken Runt, Hästhagen Runt, Ekersloppet, Skomakarrundan, Tysslingerundan, Motionsrundan, Trim-loppet, Trippeljoggen, Blå Bergen-loppet, Allehanda Joggen (ursprungligen två ggr/år), Cajsa Warg-loppet, Sport AID, Milserietävlingar, DM-tävlingar, Kilsbergsleden, Varvetmilen (GöteborgVarvets seedningslopp).

Föreningens ordförande under åren

1964 - 1968 Fritz Schreiber
1968 - 1972 Allan Lindberg
1972 - 1975 Ralf Wilhelmsson
1975 - 1983 Rune Blomqvist
1983 - 1984 Sune Nissung
1984 - 1987 Kenneth Persson
1987 - 1988 Hugo Liss
1988 - 1990 Kenneth Persson
1990 - 1991 Mauri Kemppi
1991 - 1995 Lars-Inge Wixner
1995 - 1996 Ordförandeskapet alternerades av styrelsemedlemmarna
1996 - 1997 Bertil Nordin
1997 - 2004 Tony Larsson
2004 - 2008  Karin Hildingsson
2008 - 2009 Stefan Gustafson 
2009 - 2010 Mikael Andersson
2010 - 2012 Andreas Wendin
2012 - 2014

Micke Selvin

2014 -  Ann-Sofie Berg

Klubbrekord som är satta under föreningens 50-åriga historia

100 kilometer
Män
Hugo Liss 7.16.58 Lund 1984
Kvinnor
Helena von Elern 10.03.08 Stockholm 2013
Maraton
Män
Erik Anfält 2.25.03 Valencia 2016
Kvinnor
Mikaela Kemppi 2.45.57 Frankfurt, GER 2014
Halvmaraton
Män
Erik Anfält 1.08.49 Örebro 2015
Kvinnor
Mikaela Kemppi 1.16.47 Haag, NED 2016
10 000 meter
Män
Erik Anfält 31.44,37 Stockholm 2015
Kvinnor
Mikaela Kemppi 36.31,92 Glanshammar 2014
10 km landsväg
Män      
Erik Anfält 31.39 Örebro 2016
Kvinnor      
Mikaela Kemppi 35.48 Örebro 2015
5 000 meter
Män
Erik Anfält 15.21,42 Hallsberg 2016
Kvinnor
Mikaela Kemppi 17.25,46 Glanshammar 2014
3 000 meter
Män
Paul Andersson 8.56 Uppsala 1982
Kvinnor
Gabi Jönsson 10.48 Örebro 1996
2000 meter
Kvinnor
Ing-Marie Hugosson 7.41 Örebro 1995
1 500 meter
Män
Paul Andersson 4.11 Eskilstuna 1982
Kvinnor
Gabi Jönsson 5.03 Örebro 1996
1 500 meter hinder
Män
Lars Jönsson 4.44 Västerås 1988
1 000 meter
Män
Paul Andersson 2.40 Uppsala 1982
Kvinnor
Ann-Britt Eriksson 3.22 Finland, FIN  
800 meter
Män
Henrik Palmér 2.03 Örebro 1988
Kvinnor
Ann-Britt Eriksson 2.36 Huddinge 1993
400 meter
Män
Henrik Palmér 56.18 Örebro 1988
Kvinnor
Ann-Britt Eriksson 66.29 Finland 1995
300 meter
Kvinnor
Ann-Britt Eriksson 49.03 Nyköping 1994
200 meter
Män
Lars Jönsson 26.80 Hallsberg 1988
Kvinnor
Ann-Britt Eriksson 29.39 Örebro 1995
100 meter
Kvinnor
Ann-Britt Eriksson 14.23 Malmö 1995
60 meter
Kvinnor
Ann-Britt Eriksson 8.90 Stockholm 1994

 

Copyright Örebro AIK 2009