Årsmöte Örebro AIK

Lördagen den 8/2 kl 12.00 (till ca kl 14.00) är det årsmöte för klubben. Mötet kommer att vara på Karlslunds motionscentral i cafét.

I samband med årsmötet kommer det också att ske en föreläsning om träning och kost av ultralöparen Sofia Sundberg som är idrottsnutritionist, löptränare samt har en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottsmedicin samt kostvetenskap. Läs mer om Sofia här.

På årsmötet avhandlas verksamheten och ekonomiskt utfall för 2019, budget och verksamhetsplan för 2020 samt val av styrelsemedlemmar. Det är de närvarande medlemmarna som genom sin röst godkänner detta. Dokument kommer att skickas ut via e-post.

På mötet kommer klubben att bjuda på mat och fika.

OBS! På årsmötet får endast medlemmar i klubben närvara.

För att kunna beräkna mängden mat och fika behöver vi få in anmälan för de som vill delta. Anmälan görs till kansliet@orebroaik.se. Anmälan ska vara klubben tillhanda senast den 2/2.

VÄLKOMNA!