Årsmöte Örebro AIK

Lördagen den 13/2 kl 13.00 (till ca kl 14.00) är det årsmöte för klubben. Pga av restriktionerna kring covid-19 kommer mötet att hållas digitalt.

På årsmötet avhandlas verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall för 2020, budget och verksamhetsplan för 2021 samt val av poster till styrelsen m.m. Det är de närvarande medlemmarna som genom sin röst godkänner detta. Dokument kommer att skickas ut via e-post.

OBS! På årsmötet får endast medlemmar i klubben närvara.

Anmälan görs till kansliet@orebroaik.se. Anmälan ska vara klubben tillhanda senast den 7/2.