Årsmöte Örebro AIK

Lördagen den 2/3 kl 12.00 (till ca kl 15.00) är det årsmöte för klubben. Mötet kommer att vara på Karlslunds motionscentral i cafét.

I samband med årsmötet kommer det också att ske en föreläsning om människans fötter, löpteknik och skons intressanta historia av Anders Nordström. Läs mer om Anders Nordström här.

På årsmötet avhandlas verksamheten och ekonomiskt utfall för 2018, budget för 2019 samt val av styrelsemedlemmar. Det är de närvarande medlemmarna som genom sin röst godkänner detta. Dokument kommer att skickas ut via e-post.

På mötet kommer klubben att bjuda på mat och fika.

OBS! På årsmötet får endast medlemmar i klubben närvara.

För att kunna beräkna mängden mat och fika behöver vi få in anmälan för de som vill delta. Anmälan görs till kansliet@orebroaik.se. Anmälan ska vara klubben tillhanda senast den 24/2.

VÄLKOMNA!