Örebro AIK på Facebook

En av de främsta kommunikationsmedlen för klubben för att nå ut till sina medlemmar och andra intressenter är genom vår Facebook-sida och våra Facebook-grupper.

Då merparten av medlemmarnas träning sker på egen hand är det viktigt att hitta likasinnade på sin egen nivå att träna med. Det gör det både roligare och lättare. Här fyller Facebook-grupperna en viktigt funktion för den enskilda medlemen. Dessa kan nyttjas för att lägga ut förfrågan om deltagande på träningspass, samåkning till tävling m.m.

Nytt är att vi delat på vår Facebook-grupp i två delar; en för löpning och en för triathlon. Det går självklart att vara medlem i bägge.

Här är våra Facebook-grupper: