Rapport från årsmöte Örebro AIK

Sammanfattning av klubbens årsmöte den 8/2. På bilden den omvalda ordföranden Johan Svanholm tillsammans med föreläsaren Sophia Sundberg.

 

Årsmöte:

  • Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen inklusive det ekonomiska utfallet för 2019.
  • Medlemmarna godkände verksamhetsplan och budget 2020.
  • Medlemmarna godkände medlemsavgift 2020 (samma som tidigare, dvs 400 kr för enskild, 600 kr för familj och 100 kr för supporter).
  • Medlemmarna godkände revisorernas berättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
  • Medlemmarna godkände valberedningen förslag till nya styrelseledamöter (Jimmi Eriksson och Hanna Richter) och suppleant (Catrine Andersson).
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till ny ordförande (Johan Svanholm).
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till nya revisorer (Martin Ingberg och Ida Lilja) och revisorsuppleanter (Dag Sandblom och Tina Fingal Swens).

 

Föreläsning:

Efter årsmötet hade klubben bjudit in Sophia Sundberg (ultralöpare och idrottsnutritionist) som föreläste om träning och kost. Fokus var på att äta tillräckligt med mat, i rätt tid och med rätt energimängd och energitäthet.