Revidering av prestationsbidrag

Styrelsen har gjort en revidering av de prestationsbidrag som finns möjliga för löpare och triathleter att erhålla. Dessa gäller från och med 2019.

Läs mer om vad som gäller för prestationsbidrag här.

Om du har frågor kontakta styrelsen via kansliet@orebroaik.se.