Närkes långloppscup 2021

Tävlingsprogrammet för Närkes långloppscup 2021 är i det närmaste klart. Huruvida alla tävlingar kommer att kunna genomföras återstår att se med avseende på pandemin och dess restriktioner.

Mer info om tävlingarna återfinns här.