Uppstart organiserade trailpass

Från och med onsdag den 10/4 och åtta onsdagar i framåt kommer klubben erbjuda organiserade trailpass med ledare. Passen kommer att vara både stadsnära och längre ut från Örebro och vara i ca 1 timme där rundan blir ca 7-10 km beroende på terräng.

Trailpassen är till för alla och anpassas därefter. Det kommer alltid att finnas efterlöpare med.

Vid de tillfällen passen är utanför Örebro sker samåkning via bil och samling sker vid parkeringen mittemot Karl Johan skolan på väster (vid Ullavigatan). Samlingen är 17.30.

För mer information om respektive pass se Kalendern.

Information kommer också att läggas ut på klubbens Facebooksida för löpning några dagar innan varje pass.