Rapport från årsmöte 2024

Sammanfattning av klubbens årsmöte den 9/3. På bilden föreläsaren Johan Röjler samt ordförande Johan Svanholm.

Årsmöte:

  • Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen inklusive det ekonomiska utfallet för 2023.
  • Medlemmarna godkände verksamhetsplan och budget 2024.
  • Medlemmarna godkände medlemsavgift 2025.
  • Medlemmarna godkände revisorernas berättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023.
  • Medlemmarna godkände valberedningen förslag till val av nya styrelseledamöter.
  • Medlemmarna godkände valberedningen förslag till omval av styrelseledamöter.
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till val av styrelsesuppleant.
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till omval/nyval av revisorer och revisorsuppleanter.

Föreläsning:

Efter årsmötet hade klubben bjudit in Johan Röjler som föreläste om hans resa som tränare och mentor för Nils van der Poel.