Nu är Run all Around igång

Den 21/10 genomfördes det första passet för Run all Around i Örebro med Örebro AIK som ansvarig klubb.

På passet medverkade ca 25 stycken personer vilket får anses som mycket bra.

Extra roligt var också att Svenska Friidrottsförbundet deltog med två representanter; Jenny Sundqvist och Daniel Cortobius. Dessa ansvarar för initiativet från förbundets sida.

För mer information om Run all Around se här.