Årsmöte Örebro AIK

Lördagen den 12/3 kl 12:30 (till ca kl 14.30) är det årsmöte för klubben. Platsen är Karlslunds Motionscentral. Enklare förtäring kommer att serveras.

På årsmötet avhandlas verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall för 2021, budget och verksamhetsplan för 2022 samt val av poster till styrelsen m.m. Det är de närvarande medlemmarna som genom sin röst godkänner detta. Dokument kommer att skickas ut via e-post.

OBS! På årsmötet får endast medlemmar i klubben närvara.

Anmälan görs till kansliet@orebroaik.se. Anmälan ska vara klubben tillhanda senast den 9/3.