Rapport från årsmöte 2023

Sammanfattning av klubbens årsmöte den 25/3. På bilden föreläsarna Patrik Bergström (leg. fysioterapeut) Martin Nordlander (leg. fysioterapeut) från Örebro Fysio.

Årsmöte:

  • Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen inklusive det ekonomiska utfallet för 2022.
  • Medlemmarna godkände verksamhetsplan och budget 2023.
  • Medlemmarna godkände medlemsavgift 2023.
  • Medlemmarna godkände revisorernas berättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2022.
  • Medlemmarna godkände valberedningen förslag till val av nya styrelseledamöter.
  • Medlemmarna godkände valberedningen förslag till omval av styrelseledamöter.
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till val av styrelsesuppleant.
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till omval/nyval av revisorer och revisorsuppleanter.
  • Medlemmarna godkände förslag gällande höjning av medlemsavgift för ordinarie medlemskap.

Föreläsning:

Efter årsmötet hade klubben bjudit in Örebro Fysio (en av klubbens sponsorer) som föreläste om styrketräning och löpning samt skador och löpning.