Rapport från årsmöte Örebro AIK

Sammanfattning av klubbens årsmöte den 12/3. På bilden föreläsarna Sara Jansson (leg. fysioterapeut) Johnny Sellvén (leg. naprapat) från Stjärnkliniken.

Årsmöte:

  • Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen inklusive det ekonomiska utfallet för 2021.
  • Medlemmarna godkände verksamhetsplan och budget 2022.
  • Medlemmarna godkände medlemsavgift 2022 (samma som tidigare, dvs 400 kr för enskild och 100 kr för supporter).
  • Medlemmarna godkände revisorernas berättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
  • Medlemmarna godkände valberedningen förslag till val av nya styrelseledamöter (Therese Persson och Magnus Otterhed).
  • Medlemmarna godkände valberedningen förslag till omval av styrelseledamöter (Johan Svanholm).
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till omval av ordförande (Johan Svanholm).
  • Medlemmarna godkände valberedningens förslag till omval av revisorer (Martin Ingberg och Ida Lilja) och revisorsuppleanter (Dag Sandblom och Tina Fingal Swens).
  • Medlemmarna godkände motion gällande utökning av prestationsbidrag för löpning.

Föreläsning:

Efter årsmötet hade klubben bjudit in Stjärnkliniken (en av klubbens sponsorer) som föreläste om skadeförebyggande åtgärder.