Rapport från årsmötet

Sammanfattning av klubbens årsmöte den 2/3.

Årsmöte:

  • Medlemmarna godkände verksamheten inklusive det ekonomiska utfallet för 2018.
  • Medlemmarna godkände budget 2019.
  • Medlemmarna godkände medlemsavgift 2019 (samma som tidigare, dvs 400 kr för enskild, 600 kr för familj och 100 kr för supporter).
  • Medlemmarna godkände val av ny ordförande och nya styrelsemedlemmar (ordförande Johan Svanholm, ledamot Oskar Larsson, ledamot Anneli Pettersson, ledamot Fredrik Hartman och suppleant Tess Quinn).
  • Medlemmarna godkände val av personer till valberedningen 2019 (Ronny Collin och Therese Persson).
  • Medlemmarna godkände val av revisorer 2019 (Lars Ersäng och Marcus Kindevåg).

Föreläsning:

Efter årsmötet hade klubben bjudit in Anders Nordström för föreläsning om fötter och skor. Givande och intressant med ett perspektiv på hur vi i dagens samhälle inte ger fötterna den träning de behöver ha och att detta leder till skador. Handlar dels om att vi går på plana ytor mest hela tiden och att de flesta skor är felanpassade för våra fötter.