Antidoping

Enligt Örebro AIK:s stadgar ska klubben aktivt medverka för en dopingfri idrott.

Som ett led att uppfylla detta klubben valt att genomföra och ansluta sig till konceptet Vaccinera klubben.

Läs mer om vad detta innebär här.